• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ ekonominės veiklos skatinimas

Paskelbta: 2019-08-26 16:19:24

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 17

Pareiškėjas: Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-IS-17-4-2019

Projekto pavadinimas: Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ ekonominės veiklos skatinimas

VPS priemonė: NVO ekonominės veiklos skatinimas

Projekto tikslas: Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę, įtraukiant vietos gyventojus į aplinkos priežiūros paslaugų vykdymą, ugdant verslumą, didinant jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo veiklą. Bus įsigytas aplinkos priežiūros komplektas, surengti praktiniai mokymai darbui su įranga.

Paramos suma: iki 5135 EUR

Paramos intensyvumas: 79,99 procentų

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Prie projekto koofinansavimo prisideda Joniškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto pradžia: 2019-08-16
Projekto pabaiga: 2020-12-29
Kontrolės laikotarpis iki 2023-12-29

.

2019-10-21 Pirmoji aplinkos priežiūros komplekto priemonė.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt