• animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

Per tradicinius amatus verslumo link

Paskelbta: 2018-02-19 13:31:29

Kvietimas teikti paraiškas nr. 1
Pareiškėjas: Asociacija "Gasčiūnų kaimo bendruomenė"

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-J-1-1
Projekto pavadinimas: "Per tradicinius amatus verslumo link" pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 "NVO ekonominės veiklos skatinimas".

Projekto tikslas - gyventojų medžio gamybos darbų, audimo įgūdžių ir kulinarinio paveldo puoselėjimas ir ugdymas skatinant bendruomenės narių ekonominę veiklą.

Paramos suma: iki 9838,50 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projekto pradžia: 2018 m. vasario 1 d.
Projekto pabaiga: 2018 m. lapkričio 30 d.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt