• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę

Paskelbta: 2019-09-02 10:24:32

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 17

Pareiškėjas: Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė
Vietos projekto partneris: Kalnelio kaimo bendruomenė "Sidabrė"
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-IS-17-6-2019
Projekto pavadinimas: Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę
VPS priemonė: NVO ekonominės veiklos skatinimas
Projekto tikslas: Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę, siekiant vietos gyventojus įtraukti į aplinkos priežiūros paslaugų vykdymą, didinant jų užimtumą, skatinant verslumą.Bus įsigyti aplinkos priežiūros komplektai, surengti praktiniai apmokymai dirbti su įranga.
Paramos suma: iki 9998,75 EUR
Paramos intensyvumas: 80 procentų
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2019-08-16
Projekto pabaiga: 2019-10-25
Kontrolės laikotarpis iki 2022-10-25

.

Bendruomenės nariai susirinko susipažinti ir pasimokyti naudotis projekto lėšomis įsigyta technika. Dabar jau nebaisūs nei lapai, nei žolė. Lengviau tvarkysime bendruomenės aplinką.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt