• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Mikolaičiūnams - 420 metų

Paskelbta: 2020-10-05 13:33:52

Kvietimas teikti paraiškas nr. 18
Pareiškėjas: Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė
Projekto partneriai: Pošupių kaimo bendruomenė, Plikiškių kaimo bendruomenė "Šaltinis", VŠĮ "Minčių takas"
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-JKV-18-5-2020
Projekto pavadinimas: Mikolaičiūnams - 420 metų
VPS priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas"  veiklos sritis "VVG teritorijos renginiai, skatinantys jaunimo iniciatyvas" (LEADER-19.2-SAVA-4.1)
Projekto tikslas – įprasminti Mikolaičiūnų kaimo istoriją suorganizuojant 420 m. jubiliejaus minėjimo šventę
Paramos suma: iki  5000 Eur.
Paramos intensyvumas 80 procentų.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

  

Projekto pradžia: 2020-10-01
Projekto pabaiga: 2021-11-15

Kontrolės laikotarpio nėra

.

.

PROJEKTO NAUJIENOS

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė rugpjūčio 15 dieną maloniai kviečia į renginį „Mikolaičiūnams 420 metų“skaityti


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt