• animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

Esu ekonomiškai aktyvus!

Paskelbta: 2019-03-05 13:24:11

Kvietimas teikti paraiškas nr. 11
Pareiškėjas: Viešoji įstaiga "Žagarės balselis"
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-M-11-1-2018
Projekto pavadinimas: Esu ekonomiškai aktyvus!
Pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3
Projekto tikslas: Suteikti žinias ir paskatinti vietos gyventojus aktyviai dalyvauti įgyvendinant vietos plėtros strategiją
Paramos suma: iki  9994,00 Eur.
Paramos intensyvumas  100 procentų.
Projekto įgyvendinimo trukmė 3 mėn.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt