• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Projektas "Vaikai užauginti"

Paskelbta: 2020-08-31 14:30:16

Projekto pavadinimas „Vaikai užauginti“.

Programa. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas: „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė: „54+“.

Paramos sutarties nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0056

Projekto tikslas - ugdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendruosius gebėjimus, skatinti ir motyvuoti juos įsitraukti į savanorišką veiklą, tokiu būdu aktyviai dalyvaujant socialinių ir pilietinių klausimų sprendime, padidinant jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, stiprinant gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas nuostatas.

Projekto rezultatas: 134 dalyvių, Joniškio ir Pakruojo rajonų gyventojų nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Savanoriškos veiklos organizavimas: 44 asmenys;
Vyresnio amžiaus darbingų asmenų motyvavimas, siekiant   jų  grįžimo  ar  išlikimo  darbo  rinkoje: 30 asmenų;
Vyresnio darbingo amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymas: 70 asmenų;
Švietėjiškų  veiklų  ir  informacijos  sklaidos organizavimas: savanorystės, vyresnių žmonių aktyvaus ir kūrybingo dalyvavimo visuomeninėje veikloje idėja, patraukliai pateikta žiniasklaidoje, viešinimo konferencijos.

Projekto pradžia. 2018-03-20

Projekto pabaiga. 2020-05-20

Paramos suma: iki 72 576,05 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto įgyvendinimo naujienos


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt