• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Žemės ūkio ministerija kviečia kaip įmanoma greičiau pasiekti sutarimą

Paskelbta: 2021-04-26 12:35:08

Žemės ūkio ministerija susipažinusi su mūsų pateikta informacija dėl VVG valdybos neatitikimo taisyklėms, pateikė nuomonę:

- kol valdyba neatitinka tinkamumo sąlygų, priimti sprendimai, susiję su vietos plėtros strategijos administravimu ir (arba) įgyvendinimu, yra laikomi neteisėtais ir negaliojančiais.

- per 2 mėnesius nesuformavus VVG kolegialaus valdymo organo, atitinkančio tinkamumo sąlygas, nustatytas VPS atrankos taisyklėse, bus pradėta pažeidimo tyrimo procedūra bei taikomos sankcijos.

- sankcijos gali būti iki vietos plėtros strategijos įgyvendinimo paramos sutarties nutraukimo ir visos išmokėtos paramos jai administruoti susigrąžinimo.

- neištaisius neatitikties tinkamumo sąlygoms Joniškio rajono partnerystės VVG negalės pretenduoti į papildomą finansavimą, numatytą perinamajam laikotarpiui (2021 ir 2022 m.), o tai reiškia, kad papildomų lėšų investicijoms į savo atstovaujamą teritoriją pritraukti negalėsite.

"Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, kviečiame kaip įmanoma greičiau pasiekti sutarimą tarp visų sektorių atstovų, atnaujinti VVG kolegialaus valdymo organo sudėtį ir tęsti pirmaujančių Lietuvoje VVG vietos plėtrą Joniškio rajono partnerytės VVG teritorijoje",- teigiama rašte, kurį pasirašo Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Žemės ūkio ministerijos raštas DĖL JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDĖTIES


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt