• animacija
 • animacija
 • animacija

  Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

 • animacija
 • animacija
 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas

Paskelbta: 2017-01-17 12:18:31

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia projektų 2017 metais konkursus.

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkurso tikslas - finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 •     skatinančios jaunimo verslumą;
 •     skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
 •     skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
 •     ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
 •     ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
 •     vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.

Konkursui paraišką gali teikti jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomeninės organizacijos.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų. Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d.
Daugiau informacijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti, siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 •     skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su viešuoju, privačiu ir nevyriausybiniu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo socialinę integraciją, profesinį ir laisvalaikio užimtumą bei verslumą;
 •     kuriančios švietimo įstaigų, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo įstaigos pasitraukiančiu jaunimu prevenciją ir gerosios patirties sklaidą;
 •     skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunimo pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas bei socialinę atsakomybę, siekiant užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;
 •     sudarančios sąlygas jaunimui vykdyti savanorišką veiklą;
 •     kuriomis siekiama plėtoti patyčių ir savižudybių tarp jaunimo prevenciją.

Konkursui paraišką gali teikti nevyriausybinės organizacijos, jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos ir bendruomeninės organizacijos.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 eurų. Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d.
Daugiau informacijos

.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia kvietimą teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės finansavimui gauti.  

Paramą pagal šią priemonę gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina vaikų dienos centrų, vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve, atvirųjų jaunimo centrų plėtros, vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimo projektus.

Paramos dydis: iki 15 000 Eurų.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 30 d. 

Daugiau informacijos


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt