• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Skaistgirio parapijos tikintieji vyko į susitikimą su Popiežiumi

Paskelbta: 2018-10-01 08:34:47

 Pats vidurnaktis. Prie Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios būriuojasi parapijiečiai. Netrukus trinktelėjo autobuso durelės ir vėl stojo spengianti tyla. Skaistgirio parapijos tikinčiųjų būrelis išvyko į Kauną Santakos parką, kur Popiežius Pranciškus aukojo Šv. Mišias.  Kelionės metu tikintieji prisiminė kelionę prieš 25 metus į Popiežiaus aukojamas Šv. Mišias Kryžių kalne.  Taip jau sutapo, kad prieš 25 metus vairuotojas Antanas Milašius irgi vežė tikinčiuosius į susitikimą su Popiežiumi.  Vargonininkė Birutė Dauginytė prisiminė tuometinę kelionę iš Rokiškio kur ji tuo metu gyveno ir dirbo.  Nuvykę į Kauno Santakos parką kartu su didžiule minia tikinčiųjų,  Skaistgirio parapijos tikintieji  kartu meldėsi, klausėsi liudijimų, giesmių, sutikę atvykstantį Popiežių dalyvavo jo aukojamose Šv. Mišiose, klausėsi homilijos. Po Šventojo  Tėvo sukalbėtos ,,Viešpaties angelo“ maldos pakylėti važiavo namo.

 Kelionės metu parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis priminė kaip saugiai elgtis kelyje. Skaistgirio Šv. Jurgio parapija dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“  laikas nuo laiko vis primena parapijiečiams apie šviesą atspindinčių priemonių svarbą kelyje. Neturintiems atšvaitų, informacinių leidinių juos dovanoja. Primindami aplinkiniams apie saugumą kelyje, prisimename ir patys,- atviri parapijos tikintieji.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt