Tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis „Tas kraštas Lietuva vadinas“

Paskelbta: 2019-06-20 11:26:19

Kvietimas teikti paraiškas nr. 16
Pareiškėjas: Kirnaičių kaimo bendruomenė
Partneriai: Mekių kaimo bendruomenė, Linkaičių kaimo bendruomenė, Joniškio rajono šaškių šachmatų klubas
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-JKV-16-2-2018
Projekto pavadinimas: Tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis „Tas kraštas Lietuva vadinas“
Pagal VPS II prioriteto priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  veiklos sritį „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4.1
Projekto tikslas – organizuoti tradicinį renginį, įtraukti jaunimą į visuomeninę veiklą, skatinti saviraišką kultūrinėje ir sportinėje veikloje, skatinti amatų plėtrą rajone, puoselėti kultūros tradicijas, savanorišką veiklą, jaunimo užimtumą ir saviugdą.
Paramos suma: iki 4296 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projekto trukmė 6 mėnesiai
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
.
Nuaidėjo tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis Kirnaičiuose


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt