• animacija

  Apskrities VVG susitikimas

 • animacija
Kvietimas į mokslinę – praktinę konferenciją „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai“

Paskelbta: 2016-09-21 10:25:12

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas kartu su partneriais organizuoja 7-ąją mokslinę – praktinę konferenciją

Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai,

kuri vyks 2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas) ir bus skirta Vietos bendruomenių metams paminėti. Konferencijos pradžia 10.00 val.

 

Pirmųjų šešių konferencijų patirtis parodė, kad kaimo plėtros vadybos gerosios praktikos sklaida padeda priimti rezultatyvesnius Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo sprendimus. Konferencijos tikslas – skleisti gerąją patirtį apie bendruomeninių organizacijų, ūkininkų veiklą ir mokslo naujoves; stiprinti partnerystę tarp kaimo plėtros veikėjų visais lygmenimis; didinti Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumą įvairiose srityse: vykdant kaimų atnaujinimą, plėtojant bendruomeninius verslus ir tradicinius amatus, kuriant vietines maisto sistemas, stiprinant darbo vietų gyvybingumą bei ugdant kaimo gyventojų verslumą.

Konferencijoje kaimo bendruomenių, kaimiškų seniūnijų, VVG  lyderiai, studentai ir Lietuvos mokslininkai turės galimybę pristatyti gerąją patirtį iš įvairių kaimo vietovių  vystymo sričių:

1. Vietos savivaldos stiprinimas, gyventojų pilietiškumo ir aktyvumo skatinimas:

 • bendruomenės, seniūnijos bei savivaldybės administracijos interesų derinimas tvarkant viešuosius reikalus;
 • kaimo seniūnijos ir bendruomenės veiklų harmonizavimas;
 • jaunimo įtraukimas ir dalyvavimas priimant ir įgyvendinant kaimiškų vietovių pokyčių valdymo sprendimus;
 • kaimo gyventojų bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo, savimotyvacijos ugdymas naudojant socialines inovacijas;
 • bendruomenių organizatoriaus funkcijos kuriant profesinį lauką;
 • socialinių tinklų ir klasterių vystymas kūriant darbo vietas, vietines maisto sistemas.

2. Darnios kaimo bendruomenės kūrimas:

 • kaimo bendruomenių ūkinės iniciatyvos ir įgyvendinti projektai, siekiant įveiklinti viešuosius pastatus ir kultūros paveldo objektus;
 • jaunimo ir pagyvenusių asmenų užimtumo ir laisvalaikio organizavimas kaimo vietovėse;
 • socialinės paramos teikimo formos, skatinančios vietos gyventojų ūkines iniciatyvas veiklą ir palaikančios darbo rinką kaimo vietovėse;
 • partnerystės ir savanorystės patirtis kuriant bendruomeninius centrus bei užtikrinant jų veiklos daugiafunkciškumą;
 • socialinio verslo ir ūkininkavimo skatinimas kaime ir vietos gyventojų verslumo ugdymas.

3. Kaimo infrastruktūros atnaujinimas:

 • viešųjų erdvių (pvz., sporto aikštynų, aikščių, prekyviečių) ir pastatų novatoriškas įveiklinimas bendruomenės laisvalaikio, sporto,  amatininkystės ir kitos kultūrinės veiklos poreikiams bei viešosioms paslaugoms teikti;
 • tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimas ir poilsio zonų ir turizmo viešosios infrastruktūros (dviračių bei pėsčiųjų takai, paplūdimiai, prieplaukos, poilsio ir sustojimo aikštelės) vystymas;
 • informacinių technologijų ir vietos išteklių naudojimas teikiant paslaugas kaimo gyventojams;
 • miesto-kaimo integracinių ryšių stiprinimas plėtojant socialinę inftrastruktūrą;
 • žaliosios infrastruktūros, orientuotos į socialinę įtrauktį, švietimą, mokymą, sveikatos ir gerovės kūrimą, vystymas.

Sėkmingos Lietuvos kaimo bendruomenių, seniūnijų veiklos gerosios patirties Lietuvoje pavyzdžius planuojama išleisti konferencijos elektroniniame leidinyje.

 

Taip pat kviečiame dalyvauti foto konkurse "ŽMOGUS – KAIMAS - LAIKAS" (žr. Nuostatus).

 

Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje prašome registruotis el. paštu, adresu: egle.stareike@asu.lt. Detalesnę informaciją teikia ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantė Eglė Štareikė egle.stareike@asu.lt, tel./faks.: 8 (37) 752214 arba prof.dr. Vilma Atkočiūnienė mob. tel. 8 682 14169; el. adresas: vilma.atkociuniene@asu.lt

 

Gerosios praktikos pavyzdžių parašymus ir mokslinius straipsnius prašytumėme atsiųsti iki 2016 m. spalio 31 d. el. adresu: egle.stareike@asu.lt

Konferencijos organizatorius:

ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas.

Konferencijos partneriai:

ASU Žemės ūkio mokslo ir technlogijų parko Kaimo regioninės plėtros centras

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija,

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga,

Vietos veiklos grupių  tinklas

Konferenciją finansiškai remia:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

Skelbimas

Dalyvaukite foto konkurse

Foto konkurso nuostatai


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt