• animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  VVG susitikimas Pakruojyje

Apgyvendinimo paslaugų įkūrimas Kriukų miestelyje

Paskelbta: 2019-09-10 15:46:59

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 13
Pareiškėjas: Sandra Rudienė
Projekto Nr. JONI-LEADER-6A-D-13-3-2018
Projekto pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugų įkūrimas Kriukų miestelyje
VPS veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
Projekto tikslas: panaudojant turimus išteklius, sudaryti patrauklias sąlygas Pareiškėjai pradėti teikti laikino apgyvendinimo paslaugas Kriukų miestelyje. Papildomai bus investuojama į numatomą nuomoti sporto inventorių, pradėti vykdyti biokuro - medienos granulių gamybą. Bus sukurtos 3 darbo vietos.
Paramos suma:  iki 123 336 Eur
Paramos intensyvumas: 70 procentų
Projekto įgyvendinimo terminas: 24 mėn.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt