• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Joniškio VVG skelbia biuro patalpų nuomos paslaugų pirkimą

Paskelbta: 2019-05-07 15:11:16

Perkančioji organizacijas: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė (įm. kodas 300047750)

Adresas, telefonas, el. paštas: Livonijos g. 4, Joniškis  LT-84124, tel. 8 612 97931, info@joniskiovvg.lt  Įgaliotas asmuo: Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė Rimantė Misiūnienė, tel. +370 607 96377, info@joniskiovvg.lt 

Pirkimo pavadinimas: biuro patalpų nuomos paslaugų pirkimas.

Pirkimo būdas: skelbiamų derybų.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Administracinės paskirties (biuro) patalpos; visiškai įrengtos ir pritaikytos asociacijos veiklai (visa apdaila, įrengti kompiuterių tinklai, inžinerijos tinklai); Pageidaujamas bendras plotas nuo 42 iki 100 kv. m.; Įrengtos 4 darbo vietos, ne mažiau nei 2 kabinetai; patalpos Joniškio mieste;

Pirkimų dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus galima rasti Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje http://joniskiovvg.lt arba gauti adresu: Sandėlių g. 7, Joniškis LT-84169, kontaktinis asmuo – Rimantė Misiūnienė, tel. +370 607 96377, info@joniskiovvg.lt;

Pirkimo objekto techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai: reikalavimai yra išdėstyti pirkimo dokumentuose.

Reikalavimai kandidatams pateikti dokumentus ir informaciją: kandidatai pasiūlymus pateikia Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Su pasiūlymu kandidatas turi pateikti nekilnojamojo daikto, kurį siūlo išnuomoti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją. , siūlomų nuomoti patalpų techninius, ekonominius duomenis ir kitus konkurso dokumentuose nurodytus dokumentus.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas:  lietuvių.

Pasiūlymų pateikimo ir dokumentų priėmimo tvarka: pasiūlymai kartu su visais reikiamais dokumentais pateikiami užklijuotame ir/ar užantspauduotame voke, kurį kandidatas darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. pateikia pats, per savo atstovą ar kurjerį arba atsiunčia paštu nurodytu adresu: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Sandėlių g. 7, Joniškis LT-84169. Išlaidų, susijusių su pasiūlymų pateikimu, Perkančioji organizacija nekompensuoja – kandidatui tenka visa pasiūlymų siuntimo rizika.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir laikas: 2019 m. gegužės 22 d. 14 val. 00 min., vėliau pateikti pasiūlymai nepriimami ir nesvarstomi.

Kita svarbi informacija. Kandidatams, kurių pateikti pasiūlymai bus atmesti dėl reikalavimų neatitikimo, apie tai bus pranešta raštu. Jie į derybas nebus kviečiami. Kviečiamiems derėtis kandidatams apie derybų datą, laiką ir vietą bus papildomai pranešta raštu.

Pirkimo dokumentai


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt