• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare

Paskelbta: 2016-08-22 10:28:44

Rugpjūčio 18  d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame  seminare „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę  ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį  „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ - ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, vykusiame Telšiuose.

Dalyvauti renginyje buvo kviečiami galimi pareiškėjai (fiziniai asmenys, ūkininkai, labai mažų įmonių atstovai), žemės ūkio skyriaus atstovai, seniūnai, vietos veiklos grupių atstovai ir kiti asmenys kam aktuali renginio tema.

Seminare pranešimą skaitė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė. Ji apžvelgė, kokios veiklos bus remiamos pagal minėtą priemonę, kokie galimi pareiškėjai, tinkamos finansuoti išlaidos, tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, įsipareigojimai, projektų atrankos kriterijai.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijoje verslo kaime kūrimui ir vystymui skiriamas itin didelis dėmesys, todėl Žemės ūkio ministerijos seminaras apie paramą investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti bei paramą investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai buvo savalaikis bei naudingas.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt