• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Vyko susitikimas su jaunimo atstovais

Paskelbta: 2023-03-01 12:36:05

2023 m. vasario 28 d. vyko susitikimas su jaunimo organizacijų atstovais dėl Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023–2027 metų laikotarpiui rengimo. 
Rengiant VPS, svarbūs yra pamatiniai programos LEADER principai – iniciatyvos „iš apačios į viršų“ bei jaunimo principas, suteikiantys galimybę jaunimo atstovams dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai lemiančius jų gyvenimo gerovę, patiems inicijuoti permainas kaimo vietovėse ir aktyviai jas įgyvendinti.
Susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro, Skaistgirio jaunimo klubo, Atviro jaunimo centro atstovai.
Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė susitikimo dalyviams pristatė Vietos plėtros strategijos idėją, jos rengimo principus, galimas VPS priemones, jas pakomentavo, iliustravo pavyzdžiais, pakvietė susitikimo dalyvius pasidalinti mintimis, kas yra aktualu jauniems žmonėms.
Džiugu, kad sulaukta aktyvaus įsitraukimo. Susitikimo metu išryškėjo, kad jauni žmonės turi minčių bei iniciatyvų. Aktualu yra renginių organizavimas, įskaitant šviečiamuosius renginius, teikiančius naujus įgūdžius bei žinias. Yra aiškus infrastruktūrą gerinančių projektų poreikis, nes nors yra jaunimo veikloms skirtų patalpų,  ne visose galima susirinkti šaltuoju metų laiku, nes patalpos nešildomos.
Įvairių visuomenės grupių įsitraukimas į VPS rengimą labai svarbus. Kai bus parengtas VPS projektas, jis bus pristatomas visuomenei, bus organizuojamas aptarimas. 
Dėkojame dalyvavusiems susitikime ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt