• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Vietos veiklos grupių susitikime aptartos aktualijos

Paskelbta: 2023-02-27 13:24:31

Vasario 23 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė pakvietė į tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą. Dalyvavo VVG darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, VVG „Radviliškio lyderis“, o taip pat Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, kurią atstovavo Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir administracijos darbuotojos Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik, Laima Kurtkuvienė.
Šįkart susitikime daug ir aktyviai diskutavome apie vietos plėtros strategijos rengimą 2023–2027 metų laikotarpiui. Visos vietos veiklos grupės jau dirba prie VPS rengimo, rengiama daug  diskusijų vietos veiklos grupių tinkle, konsultacijų, susitikimų su Žemės ūkio ministerijos specialistais, tuo pat metu vyksta teisinės bazės atnaujinimas. Informacinis srautas išties didelis, todėl labai vertingi kolegų pastebėjimaii, visiems aktualus nuostatų bei sąvokų turinio interpretavimas, taigi aptariamų klausimų buvo tikrai daug. Susitikimas vyko aktyviai ir prasmingai diskutuojant.

Dėkojame Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei už susitikimo organizavimą.

Kitas kaimyninių vietos veiklos grupių susitikimas vyks  Šiaulių rajone atsiradus pasitarimo poreikiui.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt