• animacija
  • animacija

    Kartos kartu baigiamasis renginys

  • animacija

    Kartos kartu baigiamasis renginys

  • animacija

    Kartos kartu baigiamasis renginys

  • animacija

    Kartos kartu Žagarėje

  • animacija

    Kartos kartu Žagarėje

  • animacija

    Kartos kartu Žagarėje

  • animacija

    Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

  • animacija

    Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

  • animacija

    Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

  • animacija

    Kartos kartu Prienuose

  • animacija

    Kartos kartu Prienuose

  • animacija

    Kartos kartu Prienuose

  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Lietuvos didieji renkasi Juodeikiuose

Paskelbta: 2023-10-18 09:17:13

Juodeikių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Istorijos ir kultūros keliu“. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Žemės ūkio ministerija. Surengtas tradicinis renginys su kultūrine - menine programa, pristatant krašto iškilias asmenybes, pažymint Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną.

Projekto metu buvo galimybė žiūrėti ne tik mėgėjų meno programas, bet ir profesionalią muzikinę bei poezijos programą, kas kaimo žmogui nėra lengvai prieinama ir pasiekiama. Renginio metu žiūrovams ir dalyviams pristatyta profesionalių atlikėjų parengta teatralizuota programa ,,LIETUVOS DIDIEJI“, atitinkanti renginio temą ir mintį.

Programoje dalyvavo tarptautinių konkursų laureatai:  Mindaugas Rojus – Lietuvos operos dainininkas (tenoras / baritonas), Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistas,  aktorė Virginija Kochanskytė, Inga Maknavičienė (fortepijonas). Programoje skleidėsi ne tik  švenčių, kurių metu buvo dainuojama, muzikuojama, šokama, vaidinama, deklamuojama, filosofuojama, pasakojama, atmosfera, bet ir svarbiausi  įvykiai, pristatomos ryškiausios asmenybės, aktyviai dalyvavusios Lietuvos kūrimo istorijoje. Paskutinę dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” atlikėjų paskatinti užtraukė visi žiūrovai.

Muzikines programas dovanojo Žvelgaičių kapela iš Žvelgaičių kaimo bendruomenės, solistė Jolanta Gižienė iš Skaistgirio. Padėjus gėles prie Vytauto Didžiojo paminklo, sugiedojus tautišką giesmę, juodeikiečiai, sugrįžę aplankyti tėviškės kraštiečiai, svečiai suko ratelį, smagiai šnekučiavosi. Bendruomenės namų salėje  susipažino su A. Pretkelio, R. Pečkuvienės, J. Stravinskienės, E. Ginkuvienės  pynimo iš vytelių, dailės, mezgimo, siuvinėjimo darbais.

Juodeikių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt