• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Informacija, susijusi su vykstančiais kvietimais

Paskelbta: 2023-11-03 11:10:13

Šiuo metu vyksta 34 kvietimas ir 35 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į kai kurias Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (Nr. 3D-544) nuostatas. Yra pasikeitimų, lyginant su Taisyklėmis, galiojusiomis ankstesnių kvietimų metu.

72. Tinkamą vietos projektų paraiškų pateikimo būdą ir laiką nurodo VPS vykdytoja kvietimo teikti vietos projektus skelbime, vadovaudamasi šio skirsnio nuostatomis. Tinkamas vietos projektų paraiškų pateikimo būdas laikomas vietos projekto paraiškos pateikimas el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama VPS vykdytojai elektroniniu paštu, adresu, nurodytu kvietimo teikti vietos projektus skelbime. Vietos projektų paraiškų priėmimo laikotarpiu vietos projektų gautas paraiškas VPS vykdytojas tą pačią darbo dieną el. paštu dokumentai@nma.lt persiunčia Agentūrai, išskyrus atvejus, kai vietos projekto paraiška gaunama po darbo valandų. Tokiais atvejais, vietos projekto paraiška persiunčiama Agentūrai artimiausią darbo dieną. Dokumentai Agentūrai teikiami KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

102. VPS vykdytoja nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta vietos projekto paraišką ir neteikia vietos projekto paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai:


102.1. pateikta vietos projekto paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;


102.2. pateikta vietos projekto paraiška pateikiama netinkamos formos;


102.3. prie vietos projekto paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas (taikoma, kai FSA nustatyta verslo plano forma);


102.4. prie vietos projekto paraiškos pateiktas FSA priede nustatytos formos verslo planas, bet jis neparengtas arba parengtas iš dalies, pvz., nepateikta duomenų apie numatomo verslo idėją ir (arba) esamos situacijos analizę ir prognozuojamą pokytį ir (arba) finansinę dalį ir pan. (taikoma, kai pagal FSA verslo planas turi būti parengtas).


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt