• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Įgyvendinsime tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Skonių keliai“

Paskelbta: 2024-05-06 16:12:10

Pradedame įgyvendinti ypač įdomų ir prasmingą tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Skonių keliai“.

Projekto tikslas - skatinti vietos gamintojus vystyti ir kurti kulinarinėmis konkrečios teritorijos tradicijomis pagrįstus produktus ir paslaugas, juos siūlyti savo šalies ir užsienio turistams, taip didinant vietovės žinomumą ir patrauklumą, stiprinant dialogą tarp miesto ir kaimiškų teritorijų.

Projekto idėja kilo vietos veiklos grupei „La Cittadella del Sapere“, esančiai Italijoje, Bazilikatos regione. Jie ieškojo partnerių kitose šalyse. Atsiliepėme, nes vietinių kulinarinių tradicijų aktualizavimo tema aktuali ir mums. Nuo 2023-ųjų vasaros vyko intensyvus susirašinėjimas, diskutavimas, veiklų derinimas, o vėliau ir paraiškos rengimas bei pateikimas.

Susitarta, kad projektą įgyvendinant bendradarbiaus 9 partneriai – dvi vietos veiklos grupės iš Italijos, trys iš Lietuvos, trys iš Bulgarijos ir viena VVG iš Rumunijos.

Partneriai iš Lietuvos – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė,- veiks kartu. Visų jų vardu paraišką teikė Joniškio VVG.

2024 m. balandžio 23 d projektui „Skonių keliai“ įgyvendinti skirta 100 000,00 Eur dydžio parama. Tai lėšos, skirtos visų trijų partnerių iš Lietuvos veikloms.

Dalyvauti projekto veiklose kviečiami Joniškio VVG teritorijos gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, smulkūs verslininkai, jau užsiimantys tradicinių produktų gamyba arba turintys planų, idėjų, ketinimų tai daryti. Gal siūlote tik jūsų kaime gaminamo patiekalo degustacijas ar galite paruošti pietus turistų grupėms, o gal pas jus galima įsigyti kažko ypatingo  lauktuvėms? Esminis dalykas yra produkto ryšys su vietove, maistas turintis savo istoriją, būdingas tik šiam kraštui.

Šių metų liepos – rugpjūčio mėnesiais vyks trys renginiai Lietuvoje, po vieną kiekvieno partnerio teritorijoje. Jų metu vyks informacijos sklaida, dalyviai įgaus žinių bei motyvacijos, dalinsis idėjomis, mokysis iš gerųjų pavyzdžių, gilinsis į kulinarinio paveldo aktualizavimo temą, diskutuos apie kulinarinių tradicijų  atveriamas galimybes turizmo skatinimui, vietovės žinomumo ir patrauklumo didinimui, vietos verslų skatinimui ir vystymui.

Lietuvoje taip pat vyks renginiai su projekto partneriais iš Rumunijos, Bulgarijos, Italijos, kurių metu mūsų dalyviai įgis produktų pristatymo užsieniečiams patirties, sulauks iš jų vertingų pastebėjimų.

Numatytos dvi išvykos – studijų vizitai pas projekto partnerius užsienyje. Jų metu dalyviai pagal partnerių parengtas programas turės galimybę sužinoti, kaip kulinarinės tradicijos vystomos ir aktualizuojamos kitose šalyse, pasisemti idėjų, užmegzti ryšių.

Preliminariai planuojama, kad viena kelionė vyks 2024 m. spalio mėnesį. Jos metu bus aplankomi partneriai Rumunijoje ir Bulgarijoje. Bus vykstama autobusu, kelionė truks 10 dienų.

Kita kelionė planuojama 2025 m. kovą – balandį. Lankysimės pas partnerius italus ir dalyvausime jų parengtoje programoje. Kelionė truks 12 dienų.

Su partneriais iš Lietuvos esame numatę parengti vaizdinę medžiagą, kurioje pristatysime po keletą kulinarinio paveldo aktualizavimo objektų.

Taigi laukia daug įdomių veiklų.

Jeigu gyvenate ar veikiate Joniškio VVG teritorijoje (Joniškio r. savivaldybės teritorija, išskyrus Joniškio miestą), jeigu jau užsiimate tradicinių produktų gamyba arba ketinate šia veikla užsiimti, kviečiame sekti projekto „Skonių keliai“ naujienas. Kai su partneriais bus suderintos konkrečios renginių datos, kviesime registruotis ir dalyvauti.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt