• animacija
  • animacija

    VVG visuotinis susirinkimas

  • animacija

    54+ mokymai Gaižaičiuose

  • animacija

    54+ mokymai

  • animacija

    54+ mokymai

  • animacija

    Mokymai savanoriams

  • animacija

    Mokymai savanoriams

Andriaus Gilio ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra teikiant kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas

Paskelbta: 2019-02-06 10:11:38

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 8
Pareiškėjas: Andrius Gilys
Projekto Nr. JONI-LEADER-6A-D-8-2-2018
Projekto pavadinimas: Andriaus Gilio ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra teikiant kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas
VPS veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6“
Projekto tikslas: kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų teikimas, įsigijus techniką ir įrangą: medienos smulkintuvą, priekabą ir du traktorius. Bus sukurtos 3 naujos darbo vietos.
Paramos suma:  iki 148 680 Eur
Paramos intensyvumas: 70 procentų
Projekto įgyvendinimo terminas: 2020 m. sausio 31 d.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt